Thông báo‎ > ‎

Yêu cầu nộp bài

đăng 05:19 16 thg 5, 2012 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 06:58 16 thg 5, 2012 ]1.      Hardcopy(in đóng quyển): tài liệu giới thiệu chương trình (in từ tài liệu doc trong CD)

2.      SoftCopy(CD hoặc DVD):

-          Tài liệu dạng .DOC(DOCX) trình bày đề tài: giới thiệu đề tài, các vấn đề cần giải quyết, các kỹ thuật sử dụng để giải quyết, càng chi tiết càng tốt, chỉ trình bày source code quan trọng

-          Tài liệu dạng  .PPT(PPTX) báo cáo đề tài

-          Thư mục <Tên phần mềm>: chứa chương trình gồm 2 thư mục

·   SETUP: chứa các tập tin dùng để install chương trình thi hành, các tập tin dữ liệu thử

·   SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử

-          Thư mục Ref: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo

-          Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan

-          Tập tin hướng dẫn sử dụng đĩa CD.

-          Bảng phân chia công việc trong nhómBài nộp được nộp khi vấn đáp
Comments