Thông báo‎ > ‎

Thông báo về điểm thi lớp K3C4, K3C5, K3C6

đăng 05:03 26 thg 7, 2010 bởi admin ptvuong.com

1. Sinh viên 08520328 Trần Thanh Tâm tôi không thể tìm thấy tên trong nhóm đồ án nào. Yêu cầu gửi mail cho tôi biết bạn nằm trong nhóm nào? lớp nào?
2. Sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng ký thay sinh viên Mẫn Văn Thắng vào chiều 26/07/2010, cả 2 đều bị 0.
Comments