Thông báo‎ > ‎

Thông báo thi vấn đáp lớp hè

đăng 08:57 13 thg 8, 2011 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 20:54 14 thg 8, 2011 ]
Do năm học mới bắt đầu sớm, nên ngày thi của lớp sớm hơn dự định.

Ngày thi:   31/08/2011        

Thời gian: 8h00    (8h15 điểm danh, không có mặt xem như bỏ thi)

Phòng thi: Lab CNPM (207)

Ký tên: 2 bản (thiếu 1 bản xem như bỏ thi)
Comments