Thông báo‎ > ‎

Thông báo nộp báo cáo sơ bộ

đăng 15:25 27 thg 6, 2012 bởi admin ptvuong.com

    1. Các nhóm kiểm tra danh sách nhóm http://ltw.ptvuong.com/thong-bao/danhsachcacnhomdadangky
        Nhóm nào chưa có đề tài bổ sung đề tài trước ngày 01/07/2012, nếu không xem như bỏ thi
        (bổ sung tại đây http://ltw.ptvuong.com/thong-bao/dhangkynhomlophe2012 , trong phần ghi chú cho biết bổ sung cho nhóm số mấy).

    2. Các nhóm gửi nội dung sơ bộ về đề tài trước ngày 04/07/2012
        2.1 Đề tài định giải quyết vấn đề gì? càng chi tiết càng tốt
        2.2 Kỹ thuật cần có trong đề tài?
        2.3 Các khó khăn của đề tài?
        2.4 Các chương trình thực tế tương tự đề tài?
    3. Gửi mail theo quy ước
        
            [UIT][2012][WINP1.C31][Nhom x][Báo cáo sơ bộ]

        x: số thứ tự nhóm trên http://ltw.ptvuong.com/thong-bao/danhsachcacnhomdadangky

        Gửi mail không đúng quy ước, xem như chưa gửi.
 
    
Comments