Thông báo‎ > ‎

Thông báo nghỉ học sáng thứ 4(23/02/2011) và thứ 6(25/02/2011)

đăng 19:19 20 thg 2, 2011 bởi admin ptvuong.com
 
Các lớp sáng thứ 4 và thứ 6 nghỉ học:
    - sáng thứ 4 (23/02/2011) nghỉ theo thông báo nhường phòng cho khóa 5 thi.
    - sáng thứ 6(25/02/2011) nghỉ do giáo viên bận họp
Comments