Thông báo‎ > ‎

Thông báo lịch thi dự kiến (có sửa đổi)

đăng 05:01 2 thg 5, 2011 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 21:01 11 thg 5, 2011 ]
    
    Lớp sáng thứ 4 WINP1.B21: ngày  15/06/2011

    Lớp sáng thứ 6 WINP1.B25: ngày  17/06/2011


    Thời gian: từ 8h00        -         8h10 điểm danh, sv không có mặt xem như bỏ thi

    Phòng: Lab CNPM 
Comments