Thông báo‎ > ‎

Thông báo đồ án

đăng 17:59 16 thg 2, 2011 bởi admin ptvuong.com
 
 
 
    Nhóm 2 - 3 SV
 
    Quy ước mail:
        Sáng thứ 4: [WINP1.B21][Nhom x][Tieu de mail]
        Sáng thứ 6: [WINP1.B25][Nhom x][Tieu de mail]
 
    Thời gian đăng ký nhóm và đề tài:
        Sáng thứ 4: tới 23h59 ngày 22/02/2011
        Sáng thứ 6: tới 23h59 ngày 24/02/2011
Comments