Thông báo‎ > ‎

Thông báo dành cho các nhóm thi IC 2010

đăng 01:08 26 thg 3, 2010 bởi admin ptvuong.com
Các nhóm thi IC 2010 đề nghị gửi lại danh sách và ý tưởng cho tôi đồng thời cho biết đã vào tới vòng nào.
Các nhóm chỉ cần tham gia cũng gửi mail. Trong mail cho biết các bạng đang thuộc nhóm nào trong các nhóm môn Lập trình Windows.
Tiêu đề mail: [K3Cx][IC 2010]
Hạn chót: 01/04/2010
Comments