Thông báo‎ > ‎

Thông báo cho lớp thi ngày 04/06/2012

đăng 08:53 31 thg 5, 2012 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 08:47 3 thg 6, 2012 ]
Tới 23h00 ngày 03/06/2012, tôi nhận được mail xin thi buổi chiều do trùng lịch thi của các nhóm 6,37, 34, 19, 35,13, 18, 5, 43, 22,4,45, 20, 41,24
Như vậy các nhóm khác đều có khả năng thi buổi sáng.
Comments