Thông báo‎ > ‎

Thời hạn đang ký nhóm và đề tài

đăng 19:49 2 thg 3, 2010 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 14:37 11 thg 3, 2010 ]
 
 
    Thời hạn đăng ký:
    
    K3C4:        trước 23h59 ngày 16/03/2010
    K3C5:        trước 23h59 ngày 16/03/2010
    K3C6:        trước 23h59 ngày 18/03/2010
 
    Một nhóm từ 2 - 3 SV
    Sắp xếp nhóm theo thứ tự MSSV tăng dần
    Ghi chú cho biết nếu một nhóm thuộc nhiều hơn một lớp
 
    Lưu ý: mail đăng ký nhóm chưa cần có nhóm x vì các bạn chưa có thứ tự nhóm,
              nghĩa là mail đang ký nhóm chỉ cần có tiêu đề mail như sau:
 
             K3C4:        [K3C4][Dang ky do an]
             K3C5:        [K3C5][Dang ky do an]
             K3C6:        [K3C6][Dang ky do an]
 
Comments