Thông báo‎ > ‎

Quy ước tiêu đề mail

đăng 19:46 2 thg 3, 2010 bởi admin ptvuong.com
Các bạn gửi mail đặt tiêu đề theo quy ước sau:
 
        K3C4:        [K3C4][Nhom x][tieu de mail]
        K3C5:        [K3C5][Nhom x][tieu de mail]
        K3C6:        [K3C6][Nhom x][tieu de mail]
 
        Nhóm x: số thứ tự của nhóm trong danh sách đăng ký đồ án.
 
Thời gian gửi mail
        K3C4:        trước 23h59 thứ 3
        K3C5:        trước 23h59 thứ 3
        K3C6:        trước 23h59 thứ 5
Comments