Thông báo‎ > ‎

Quy ước mail

đăng 16:31 14 thg 2, 2012 bởi admin ptvuong.com
Tiêu đề mail phải như sau:

Lớp   WINP1.C21:  [ WINP1.C21 - 2012][Nhom x][tiêu đề mail]
Lớp   WINP1.C22:  [ WINP1.C22 - 2012][Nhom x][tiêu đề mail]Comments