Thông báo‎ > ‎

Lịch thi vấn đáp cuối kỳ

đăng 19:02 17 thg 6, 2013 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 18:52 18 thg 6, 2013 ]

Lưu ý: khi đi thi các bạn ký tên 3 danh sách
            - 2 danh sách thi cuối kỳ
            - 1 danh sách thi thực hành

            kí thiếu danh sách nào sẽ thiếu điểm ở danh sách đó, chuẩn bị sẵn bút để ký


WinP1.D21        29/06/2013    phòng C207    Ca 1 đến Ca 4

WinP1.D27        30/06/2013    phòng 301       Ca 1 đến Ca 4 


Danh sách thi theo buổi

WinP1.D21

            Buổi sáng

            Buổi chiều

WinP1.D27

            Buổi sáng

            Buổi chiều

Comments