Thông báo‎ > ‎

Lịch thi học kỳ hè

đăng 15:13 23 thg 7, 2012 bởi admin ptvuong.com
  
   Thời gian thi: ngày  08/08/2012

  


    Nếu nhóm nào trùng lịch thi buổi sáng, gửi mail báo trước để GV sắp xếp cho thi buổi chiều.
    Nếu không báo trước khi GV yêu cầu thi không có mặt xem như bỏ thi.

    Thời gian: từ 8h00 - 16h00       
                     8h10 điểm danh, sv không có mặt xem như bỏ thi

    Phòng: 207 (Lab khoa CNPM)
Comments