Thông báo‎ > ‎

Lịch thi chính thức

đăng 23:40 15 thg 4, 2012 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 04:26 17 thg 4, 2012 ]
    Lớp sáng thứ 2 WINP1.C21: ngày  28/05/2011

    Lớp sáng thứ 4 WINP1.C22: ngày  04/06/2011


    Nếu nhóm nào trùng lịch thi buổi sáng, gửi mail báo trước để GV sắp xếp cho thi buổi chiều.
    Nếu không báo trước khi GV yêu cầu thi không có mặt xem như bỏ thi.

    Thời gian: từ 8h00 - 16h00       
                     8h10 điểm danh, sv không có mặt xem như bỏ thi

    Phòng: 207 (Lab khoa CNPM)
Comments