Thông báo‎ > ‎

Lịch thi chính thức

đăng 19:53 23 thg 5, 2011 bởi admin ptvuong.com
    Lớp sáng thứ 4 WINP1.B21: ngày  15/06/2011

    Lớp sáng thứ 6 WINP1.B25: ngày  24/06/2011


    Nếu nhóm nào trùng lịch thi buổi sáng, gửi mail báo trước để GV sắp xếp cho thi buổi chiều.
    Nếu không báo trước khi GV yêu cầu thi không có mặt xem như bỏ thi.

    Thời gian: từ 8h00 - 16h00       
                     8h10 điểm danh, sv không có mặt xem như bỏ thi

    Phòng: Lab CNPM 
Comments