Thông báo‎ > ‎

Kết quả thi WinP1.B21 và WinP1.B25

đăng 01:56 6 thg 7, 2011 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 21:51 6 thg 7, 2011 ]

    WinP1.B21

    WinP1.B25

    
    Năm nay không trừ điểm các bạn đăng ký trễ.


    Nếu có thắc mắc về kết quả thi các bạn gửi mail cho GV trước ngày 11/07/2011.

    Gặp trực tiếp Gv tại VPK CNPM sáng ngày 11/07/2011 hoặc sáng ngày 13/07/2011.

    Sau ngày 13/07/2011 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết với bất kỳ lý do gì.
Comments