Thông báo‎ > ‎

Kết quả thi K3C4, K3C5, K3C6

đăng 07:53 27 thg 6, 2010 bởi admin ptvuong.com
Các bạn xem kết quả thi, nếu có thắng mắc gửi mail cho giáo viên tính đết hết ngày 01/07/2010, sau ngày này Gv sẽ vô điểm vào bảng điểm gửi PDT, cũng sẽ đưa bảng điểm này lên mạng cho các bạn kiểm tra trước khi nộp cho PĐT..

        K3C4

        K3C5

        K3C6
Comments