Thông báo‎ > ‎

Đăng ký đồ án lớp hè

đăng 09:20 20 thg 7, 2010 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 09:34 20 thg 7, 2010 ]

Danh sách đề tài


1.      Xây dựng Notepad++

2.      Xây dựng chương trình Paint cho hình vẽ Vector.          

3.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho các CTDL: danh sách liên kết, stack, queue 

4.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho các thuật toán sắp xếp                          

5.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho CTDL: cây nhị phân tìm kiếm             

6.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho CTDL: cây nhị phân cân bằng             

7.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho CTDL: cây đỏ đen

8.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho Đồ thị

9.      Xây dựng chương trình mô phỏng các loại chuyển động

10. Xây dựng chương trình mô phỏng cơ học

11. Xây dựng chương trình mô phỏng nhiệt học

12. Xây dựng chương trình từ điển Anh – Việt có hình ảnh, âm thanh.                  

13. Xây dựng chương trình Total Commander                                                           

14. Xây dựng trò chơi cờ tướng                                                                                                             

15. Xây dựng trò chơi cờ tỷ phú.                                                                                                          

16. Xây dựng trò chơi xếp gạch                                                                        

17. Xây dựng trò chơi đặt ống nước.                                                                

18. Các chương trình quản lý đơn giản

19. Lập trình Window 7

20. Các ứng dụng tiện ích

21. Các đề tài tự chọn: XNA, Multipoint….

Các lưu ý:

1. Một nhóm gồm 2 - 3 Sv (tối đa 3 nhóm chung 1 đề tài)

2. Các nhóm đã có đề tài làm sẵn do rớt hay cải thiện gửi mail đăng ký trước 23h59 ngày 22/07/2010

        (nếu đề tài đã làm không có trong danh sách yêu cầu chọn đề tài mới và được xem như nhóm đăng ký đề tài mới)

3. Các nhóm đăng ký đề tài mới gửi mail đăng ký trước 23h59 ngày 26/07/2010

4. Bắt đầu từ ngày 23/07/2009 các nhóm báo cáo về đề tài của nhóm mình

        - Các nhóm đã làm: chạy chương trình giáo viên sẽ yêu cầu thêm các phần việc phải làm

        - Các nhóm mới đăng ký: trình bày chức năng và giao diện định làm

5. Địa chỉ mail: ltwindows@ptvuong.com

6. Không chấp nhận các trường hợp đăng ký trễ

7. Các nhóm gồm 1 thành viên, giáo viên sẽ tự ghép nhóm.


Comments