Thông báo‎ > ‎

Danh sách nhóm và đề tài tới 06h30 ngày 04/03/2011

đăng 08:10 23 thg 2, 2011 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 15:38 3 thg 3, 2011 ]
 
 
 
    Theo danh sách này các nhóm đã có số thứ tự nhóm vì vậy phải gửi mail đúng quy ước nếu không xem như không nhận mail
    
    Các nhóm kiểm tra xem có sai sót về: họ tên, MSSV, số thành viên.
 
    Các nhóm chưa có đề tài (chưa đăng ký, đăng ký đề tài trùng) yêu cầu đăng ký gấp (trước 23h59 01/03/2011)
    
    Các đề tài (1-15) tối đa 3 nhóm trùng đề tài.
 
    Các nhóm chọn đề tài tự chọn (đề tài 16,17,18) phải cho biết cụ thể mình làm gì: quản lý gì? tiện ích gì? ứng dụng gì?...
 
    Nhóm 2-3 sv
 
Comments