Thông báo‎ > ‎

Danh sách nhóm và đề tài seminar WINP1.D27

đăng 14:47 24 thg 3, 2013 bởi admin ptvuong.com
Các nhóm không có đề tài cuối kỳ xem như không làm đề tài.

Các nhóm đã đủ 3 nhóm trùng đề tài mà không sửa lưu ý tôi chỉ chấm 3 đề tài đăng ký trước.

Comments