Thông báo‎ > ‎

Danh sách nhóm đề tài Lớp WINP1. C21(cập nhật 14/03/2012)

đăng 22:56 29 thg 2, 2012 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 17:20 13 thg 3, 2012 ]
Danh sách cuối cùng, không chỉnh sửa nữa trừ trường hợp đặc biệt phải trao đổi trực tiếp với GV

//Các bạn xem kiểm tra lại thông tin.
//Nhóm nào chưa có đề tài nhanh chóng bổ sung để tài bằng cách cập nhật trên web với ghi chú rõ ràng và gửi mail cho GV đúng quy ước.//
//Các nhóm ghép tìm địa chỉ mail các bạn trong danh sách đăng ký online để liên lạc

danh sach nhom SV LTW WINP1.C21 2012


Comments