Thông báo‎ > ‎

Danh sách đồ án tham khảo 2012

đăng 09:31 16 thg 2, 2012 bởi admin ptvuong.com

 

 Đồ án Lập trình Windows 2012

1.      Xây dựng Notepad++ cho C++/C#, HTML,…

2.      Xây dựng chương trình Paint cho hình vẽ Vector.

3.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho các CTDL: danh sách liên kết, stack, queue

4.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho các thuật toán sắp xếp

5.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho CTDL cây

6.      Xây dựng chương trình mô phỏng cho Đồ thị

7.      Xây dựng chương trình mô phỏng các loại chuyển động

8.      Xây dựng chương trình mô phỏng mạch điện

9.      Xây dựng chương trình hỗ trợ học hình học như Carbi

10. Xây dựng chương trình hỗ trợ hình học 3D

11. Xây dựng chương trình từ điển Anh – Việt có hình ảnh, âm thanh

12. Xây dựng chương trình Total Commander

13.  Xây dựng chương trình Lan Chat

14. Xây dựng chương trình Mail Client

15. Các chương trình quản lý đơn giản

16. Các ứng dụng tiện ích.

17. Các đề tài tự chọn: XNA, Multipoint

 

 

Comments