Thông báo‎ > ‎

Danh sách đăng ký nhóm đến 07h30 ngày 28/07/2010

đăng 17:54 24 thg 7, 2010 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 17:27 27 thg 7, 2010 ]

    Danh sách.

    Các bạn kiểm tra xem có sai sót về Họ tên, MSSV. Nếu có sai sót sau này khi vào điểm Gv không tìm được xem như không có điểm.

    Các Sv nếu có tên trong 2 nhóm đề nghị chọn 1 nhóm trước khi chốt danh sách. Sau khi chốt danh sách, Sv nào có tên ở 2 nhóm xem như bỏ thi.

    Các SV chỉ đăng ký nhóm 1 người, Gv đã ghép thành nhóm, các bạn tự liên hệ và làm việc với nhau, không thay đổi nhóm và thành viên nữa.

    Khi báo cáo cuối kỳ, mỗi nhóm chỉ báo cáo 1 đề tài, nhóm nào tự tách để làm các đề tài xem như bỏ thi.

    Lưu ý: nếu các bạn xem file mà có yêu cầu đăng nhập thì các bạn sign out tất cả acc gmail, google.

    Quy ước mail: [Lop he][Nhom x][tieu de mail]
                           
                            x: số thứ tự nhóm trong danh sách

Comments