Thông báo‎ > ‎

Danh sách đăng ký đồ án cho đến 06h15 ngày 07/04/2010

đăng 06:34 15 thg 3, 2010 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 16:43 6 thg 4, 2010 ]
 
Đây là danh sách các nhóm đồ án đã đăng ký tính đến 06h15 ngày 24/03/2010.

Danh sách này là danh sách cuối cùng. Các nhóm chưa đầy đủ thông tin xem như bỏ thi.
 
Một số lưu ý:
                    1. Các nhóm đã có số thứ tự vì vậy yêu cầu gửi mail chỉnh sửa bổ sung theo đúng quy ước (các nhóm không cần chỉnh sửa thì không cần gửi mail)
                    2. Các nhóm thiếu MSSV, tên chưa có dấu nhanh chóng gửi bổ sung
                        nếu tới ngày học của lớp mình trong tuần 22/03 mà thông tin vẫn chưa đầy đủ xem như bỏ thi.

                    3. Các nhóm chưa chọn được đề tài nhanh chóng chọn đề tài trước ngày học của lớp mình vào tuần 22/03.
                    4. Các sinh viên chưa có nhóm  hiện vẫn là một thành viên, gửi mail ngay cho tôi theo quy ước mail [Lop][Nhom 1 thanh vien] , tôi sẽ kết hợp các bạn thành nhóm.
                            
nếu tới ngày học của lớp mình trong tuần 22/03 mà chưa có nhóm xem như bỏ thi.
                    5. Mọi mail không đúng quy ước xem như không nhận  
 
K3C4
 
        Danh sách nhóm                        Số lượng nhóm theo đồ án
 
K3C5
 
        Danh sách nhóm                        Số lượng nhóm theo đồ án

K3C6

 
        Danh sách nhóm                        Số lượng nhóm theo đồ án
 
Comments