Thông báo‎ > ‎

Bảng điểm tổng kết môn Lập trình Windows K3C4, K3C5, K3C6

đăng 21:10 21 thg 7, 2010 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 23:38 22 thg 7, 2010 ]

    Bảng điểm   

    Các bạn kiểm tra nếu có sai sót gửi mail cho GV trước 11h59 ngày 26/07/2010.
    Các trường hợp không ký tên xem như vắng thi và không có điểm

    Các bạn đã báo cáo mà quên ký tên gặp tôi tại phòng 107 ngày thứ 2 26/07/2010 lúc 14h00 - 14h30 (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào ngoài thời gian này).
Comments