Thông báo

Kết quả WinP1.D27 - 7/2013

đăng 19:32 15 thg 7, 2013 bởi admin ptvuong.com

Lịch thi vấn đáp cuối kỳ

đăng 19:02 17 thg 6, 2013 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 18:52 18 thg 6, 2013 ]


Lưu ý: khi đi thi các bạn ký tên 3 danh sách
            - 2 danh sách thi cuối kỳ
            - 1 danh sách thi thực hành

            kí thiếu danh sách nào sẽ thiếu điểm ở danh sách đó, chuẩn bị sẵn bút để ký


WinP1.D21        29/06/2013    phòng C207    Ca 1 đến Ca 4

WinP1.D27        30/06/2013    phòng 301       Ca 1 đến Ca 4 


Danh sách thi theo buổi

WinP1.D21

            Buổi sáng

            Buổi chiều

WinP1.D27

            Buổi sáng

            Buổi chiều

Nộp bài giữa kỳ WINP1.D27

đăng 00:06 31 thg 5, 2013 bởi admin ptvuong.com

Nộp bài giữa kỳ WinP1.D21

đăng 00:00 31 thg 5, 2013 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 00:03 31 thg 5, 2013 ]

Yêu cầu bài nộp HKII 2013

đăng 23:17 30 thg 5, 2013 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 14:36 25 thg 6, 2013 ]

I.      Hardcopy(in đóng quyển): tài liệu giới thiệu chương trình (in từ tài liệu doc trong CD)

      Nội dung tài liệu như sau

                            1.  Giới thiệu về chương trình

                            2. Mô tả chức năng

                                    - Các chức năng chính

                                    - Hướng dẫn sử dụng

                            3. Cấu trúc chương trình

                                   - Sơ đồ các module chính

                                   - Sơ đồ lớp

                                   - Thiết kế giao diện

                                   - Cấu trúc dữ liệu, giải thuật quan trọng (nếu có)

                                   - Thiết kế database (nếu có)

                            4. Source code các module chính

                                   - Source code ghi theo từng chức năng của chương trình và giải thích các code Quan trọng

                                        + Mục đích từng file code (Liệt kê, chức năng các class)

                                        + Giải thích các hàm quan trọng trong file, các phương thức quan trọng của class

                                        + Giải thích các hàm trong các thư viện đã sử dụng

                            5. Tài liệu tham khảo


II.      SoftCopy(CD hoặc DVD):

-          Tài liệu dạng .DOC(DOCX) trình bày đề tài: giới thiệu đề tài, các vấn đề cần giải quyết, các kỹ thuật sử dụng để giải quyết, càng chi tiết càng tốt, chỉ trình bày source code quan trọng

-          Tài liệu dạng  .PPT(PPTX) báo cáo đề tài

-          Thư mục <Tên phần mềm>: chứa chương trình gồm 2 thư mục

·   SETUP: chứa các tập tin dùng để install chương trình thi hành, các tập tin dữ liệu thử

·   SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử

-          Thư mục Ref: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo

-          Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan

-          Tập tin hướng dẫn sử dụng đĩa CD.

-          Bảng phân chia công việc trong nhóm


                III. Upload toàn bộ bài nộp lên mediafire/dropbox với tên file như sau: [UIT][2012][WINP1.C31][Nhom x][Tên đề tài]    
                       
                            gửi link qua email cho GV trước ngày thi


        Bài nộp được nộp khi vấn đáp

        File báo cáo mẫu để các bạn tham khảo: download

Danh sách nhóm và đề tài seminar WINP1.D27

đăng 14:47 24 thg 3, 2013 bởi admin ptvuong.com

Các nhóm không có đề tài cuối kỳ xem như không làm đề tài.

Các nhóm đã đủ 3 nhóm trùng đề tài mà không sửa lưu ý tôi chỉ chấm 3 đề tài đăng ký trước.

Thông báo nghỉ học lớp WinP1.D21

đăng 02:17 18 thg 3, 2013 bởi admin ptvuong.com

Chiều thứ 3 (19/03) lớp WinP1.D21 nghỉ do GV bận tham dự bảo vệ LV CNPM03

Danh sách nhóm và đề tài seminar WINP1.D21

đăng 20:41 17 thg 3, 2013 bởi admin ptvuong.com


Các nhóm không có đề tài cuối kỳ xem như không làm đề tài.

Các nhóm đã đủ 3 nhóm trùng đề tài mà không sửa lưu ý tôi chỉ chấm 3 đề tài đăng ký trước.


Danh sách đăng ký nhóm WINP1.D21 tới 6h00 12/03/2013

đăng 16:07 11 thg 3, 2013 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 16:10 11 thg 3, 2013 ]

1-10 of 55